Na afronding van mijn doctoraalstudie klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam in 2002 heb ik ruime ervaring opgedaan als behandelaar binnen de verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg. Recent heb ik mijn werkzaamheden als teamleider bij GGZ Noord Holland Noord beëindigd om me volledig te richten op mijn eigen praktijk. Bij GGZ Noord Holland Noord werkte ik vooral als groepstherapeut met (jong) volwassenen met complexe klachten, waaronder chronische trauma’s en persoonlijkheidsproblematiek.

Ik ben opgeleid vanuit verschillende theoretische referentiekaders en heb als specialisatie inzichtgevende psychotherapie, waarbij zowel in het hier en nu als met gebeurtenissen uit het verleden wordt gewerkt. Tevens ben ik bekend met cognitief gedragstherapeutische technieken, MBT, schematherapie en behandeling gericht op trauma. Voor trauma pas ik EMDR (Eye Movement Desensitisation Reprocessing) toe. Indien de diagnose niet geheel duidelijk is of er extern een hulpvraag is omtrent de diagnose, kan er in de praktijk testdiagnostiek plaatsvinden. 

De beroepscode in het belang van de cliënt en de psycholoog
De praktijk volgt het reglement van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). Door gedragsregels op te stellen in een Beroepscode is het voor de cliënt en psychotherapeut duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en de andere zaken staan uitgebreid beschreven in deze Beroepscode. Zo moet de psychotherapeut zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig opstellen. In de Beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze vier basisprincipes. Dit moet ervoor zorgen dat de cliënt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van de psychotherapeut. Zie voor meer informatie bij wet- en regelgeving
www.lvvp.nl

Kwalificaties en Lidmaatschappen

■ BIG-geregistreerd GZ-psycholoog

■ BIG-geregistreerd Psychotherapeut

■ BIG-geregistreerd Klinisch Psycholoog

■ Lid van de LVVP

■ Lid van de EMDR vereniging

■ lid van de VKDP