Een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De behandeling betaalt u in eerste instantie vanuit uw eigen risico (2024: €385). Zodra dit limiet is bereikt zijn de verdere gesprekken voor dat jaar gedekt door de basisverzekering. Declaraties worden maandelijks ingediend bij uw zorgverzekeraar, waarbij u automatisch toestemming geeft om uw gegevens aan uw verzekeraar te melden. Zie voor meer informatie de website van de rijksoverheid, onderwerp geestelijke gezondheidszorg (zie 'Links'). Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dat aan mij kenbaar maken.


Psychotherapiepraktijk Abrahamse heeft voor 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.Dit zijn:

- Achmea (verzekeringscombinatie Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland, One Underwriting, Pro Life, ZieZo)

- CZ (verzekeringscombinatie CZ, Just, Nationale Nederlanden, OHRA)

- VGZ (verzekeringscombinatie VGZ, IZA, IZZ, Univé, ZEKUR, UMC, Bewuzt, United Consumers)

- Menzis (verzekeringscombinatie Menzis, Anderzorg, Hema, PMA)

- DSW (verzekeringscombinatie DSW, Stad Holland, In Twente)

- Zorg en Zekerheid (verzekeringscombinatie Zorg en Zekerheid, AZVZ)

- ONVZ (verzekeringscombinatie ONVZ, VvAA, PNOzorg)

- ASR (verzekeringscombinatie De Amersfoortse, Ditzo)

- ENO (verzekeringscombinatie Salland, Zorgdirect)

- Caresq (Aevitae Eucare)


In principe lever ik zorg die verzekerd wordt door de zorgverzekeraar. Dit omvat individuele gesprekken conform de richtlijnen zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en binnen de zorgverzekeringswet zijn vastgesteld. Het tarief voor een diagnostisch consult van 60 minuten door een klinisch psycholoog (sectie II) is door de NZA voor 2024 vastgesteld op € 242,66, voor een behandelingsconsult van 60 minuten bedraagt dit € 212,-. Dit bedrag omvat tevens alle indirecte tijd die in de behandeling wordt geïnvesteerd. Tevens wordt er conform de contractafspraken met uw zorgverzekeraar nog een percentage van dit bedrag ingehouden. Zie voor meer informatie omtrent tarieven de tarievenzoeker van de NZA ' https://zorgprestatiemodel.nza.nl '

Echter, indien er geen sprake is van een psychiatrische (DSM) diagnose, maar wilt u wel behandeling dan is er sprake van een 'Overig zorgproduct'. Deze wordt niet vergoed door uw verzekeraar. In dat geval hanteer ik volgens de richtlijnen van de NZA een tarief van € 131,82 (45 min voor een niet-basispakket consult). Het is binnen mijn praktijk tevens mogelijk om een online consult middels beeldbellen aan te vragen.

Er is in de praktijk geen lift aanwezig en de ruimte is daarmee niet rolstoeltoegankelijk.

In de buurt waar de praktijk is gevestigd, is parkeren gratis.

KvK nummer: 58942505

AGB code praktijk: 94-059289

AGB code zorgverlener: 94-011617